Ondersteuning

Gratis sjabloon voor resolutieformulier

(Dit document moet alleen worden ingevuld en verzonden als u het contract wilt herroepen)

Gebruiksaanwijzing

De consument heeft het recht elke op afstand gesloten overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Om het recht op kosteloze herroeping uit te oefenen, moet de consument zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen binnen de termijn kenbaar maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring en kan hij gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor kosteloze opzegging, met de aangegeven minimale inhoud. Zodra het formulier is ingevuld, moet de Gebruiker het binnen de hierboven vermelde wettelijke termijn naar de verantwoordelijke van de Website sturen en moet de Gebruiker het ontvangstbewijs van de Website bewaren totdat het incident is opgelost. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht, waarbij de Gebruiker de mogelijkheid heeft om het te vervangen door elk middel dat zijn ondubbelzinnige wens aantoont om zich terug te trekken uit het contract, de aanvraaggegevens en de identiteit van de Gebruiker samen met het beëindigingsverzoek. De termijn voor het uitoefenen van het besluit verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de gebruiker, of de door hem aangewezen derde, andere dan de vervoerder, het materiaal of de goederen die via het elektronisch bestelplatform zijn verworven, in zijn bezit heeft.

Zodra de oplossing of intrekking is uitgeoefend, worden alle betalingen die voor de bestelling zijn ontvangen, terugbetaald aan de gebruiker, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de consument voor een leveringsmethode die afwijkt van de methode die AIR gebruikt HEAD EUROPE zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen maximaal 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de beslissing om het contract te herroepen is ontvangen door de persoon die verantwoordelijk is voor het AIR HEAD EUROPE-platform, dezelfde betaalmethode die wordt gebruikt door de gebruiker voor de ingetrokken transactie.

Gratis sjabloon voor resolutieformulier

Ter attentie van…

AIR HEAD EUROPE

Bedrijf: Air Head Europe Lda

btw-nummer: PT515751480

Zona Industrial de Ulme, Lote 17

2140-365 Ulme

Portugal

Email: nuno.antunes@airheadeurope.com

Telefoon: +351 913 602 826 (Oproep naar Nationaal Vast Netwerk)

Hierbij deel/delen wij mee (*) dat ik/wij mijn/ons (*) koop- en verkoopcontract met betrekking tot het volgende goed/voor de levering van de volgende dienst (*) heb/hebben opgelost (*) Productidentificatie

Product type:

Datum waarop de bestelling is geplaatst:

Ontvangst datum:

Gebruikersnaam (klant):

BTW gebruiker

Huishouden:

Telefoon:

Email:

Comments:

Datum en plaats Handtekening gebruiker

communicatiekanaal dat u in het formulier hebt aangegeven.

Deze communicatie is vertrouwelijk. Het indienen van dit formulier impliceert de formalisering van uw herroepingsrecht, overeenkomstig de bepalingen van wet 3/2014 van 17 maart, die de herziene tekst van de algemene wet voor de bescherming van consumenten en gebruikers wijzigt, goedgekeurd door wetsbesluit 1/2007, van 16 november, evenals alle bijbehorende voorschriften. Dit houdt het einde in van de verplichting om het contract uit te voeren dat is gesloten tussen de partijen die in de tekst van het formulier worden genoemd. Zodra uw bestelling is verwerkt, ontvangt u een ontvangstbevestiging via het communicatiekanaal dat u op het formulier hebt aangegeven.

Wij herinneren u eraan dat u deze bevestiging moet bewaren als bewijs dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Dagen
Uur
Minuten
Seconden

AIR HEAD EUROPE
zal aanwezig zijn bij

stockholm - Sweden | 7-10 &14-17 maart 2024

Bezoek ons ​​op stand B04:30

AIR HEAD EUROPE
Wij zijn in

Batavia harbor Lelystad - Netherlands

Bezoek ons op de KB82-showcase