shop

Algemene Voorwaarden

KENNISGEVING AAN GEBRUIKER

Lees voordat u uw bestelling online plaatst de algemene voorwaarden waaronder het Air Head Europe Online Platform deze verkoopservice biedt:

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze voorwaarden is om de voorwaarden voor toegang, gebruik, toepassing en orderbeheer te regelen via het elektronische platform dat toegankelijk is op de website https://airheadtoilet.eu of vanaf een van de andere internetadressen die ernaar verwijzen.

Air Head Europe Lda verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle huidige wetgeving inzake verkoop op afstand en elektronische handel, namelijk wetsbesluiten 143/2001 en 07/2004, evenals andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op dit soort handel.

Deze algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden beschreven (hierna “gebruiksvoorwaarden” genoemd) bepalen exclusief de contractuele relaties tussen elke klant die de website www.airheadtoilet.eu gebruikt (hierna “gebruiker” of “klant” genoemd) en Air Head Europe Lda is een in Portugal geregistreerd bedrijf met btw-nummer PT515751480.

De gebruiksvoorwaarden van de verkoop zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve voorafgaand akkoord, uitdrukkelijk en schriftelijk. Air Head Europe kan van tijd tot tijd bepaalde bepalingen van haar algemene voorwaarden wijzigen, en het is ook noodzakelijk dat u deze telkens opnieuw leest wanneer u de website www.airheadtoilet.eu (hierna de “Website” genoemd) bezoekt. . Wij zijn van mening dat wanneer de bestelling wordt gevalideerd, de klant automatisch onze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Door op de site te surfen, verbindt de gebruiker zich ertoe de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden te respecteren.

Informatie over onze producten

De foto’s ter illustratie van de producten maken geen deel uit van de contractuele reikwijdte en vervangen geen enkele verbintenis van Air Head Europe.

Order / Orderbevestiging

Bij het invullen van uw online bestelformulier moeten de verplichte velden naar behoren worden ingevuld; anders is de bestelling niet geldig.

Na verzending hiervan ontvangt u een eerste e-mail met het registratienummer van de bestelling en de omschrijving ervan. U kunt later een nieuwe e-mail ontvangen met instructies, verzendkosten en procedures om uw bestelling te bevestigen als u niet doorgaat met onmiddellijke betaling per kaart of PayPal.

Prijs

De verkoopprijzen op de website zijn in euro’s, inclusief belastingen en toeslagen. Leveringskosten zijn ten laste van de klant en worden aan het einde van de bestelling in rekening gebracht, afhankelijk van de geselecteerde producten en bestemming.

Houd er rekening mee dat buiten de Europese Unie de prijzen in andere valuta worden weergegeven, maar ook in de valuta van het land van verzending. Het contract wordt echter altijd in euro’s opgemaakt.

Het Air Head Europe Online Platform wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een fout of onnauwkeurigheid in het gebruikte conversiesysteem of enig verschil dat kan ontstaan tussen de totale geschatte waarde van de bestelling en het factuurbedrag in euro’s.

Het Air Head Europe Online Platform behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Het probeert echter de huidige tarieven toe te passen die op de website worden vermeld wanneer de klant de bestelling plaatst.

Wij informeren u dat als de aangegeven prijs onjuist en duidelijk belachelijk is, ongeacht de oorzaak (computerfout, handmatige fout, technische fout, enz.), de bestelling wordt geannuleerd, zelfs als deze al is bevestigd.

Al onze producten worden verzonden vanuit Portugal. Daarom kunnen aankopen buiten de Europese Unie onderworpen zijn aan douanerechten bij binnenkomst in het land van bestemming. De betaling van deze belasting is de verantwoordelijkheid van de klant.

Veilige Betaling

Het online platform van Air Head Europe werkt samen met STRIPE en PayPal (platforms die de technische infrastructuur voor fraudepreventie bieden die nodig is om online betalingssystemen te gebruiken) om de veiligheid van uw betalingen te waarborgen.

De klant dient de aangekochte producten en de verzendkosten te betalen op het moment van verzending van de orderbevestiging op de pagina’s van voornoemde partners of binnen 5 (vijf) werkdagen (na ontvangst bewijs) in het geval van betaling per bank overdracht.

De bestelling wordt niet in behandeling genomen als de bankoverschrijving niet wordt uitgevoerd. Het Air Head Europe Online Platform is niet verantwoordelijk voor frauduleus en ongeoorloofd gebruik van creditcards door derden bij het betalen van de bestelde producten.

Voor betaling met creditcard gelden de volgende voorwaarden:

1. Geaccepteerde creditcards zijn VISA, Mastercard en American Express.

2. De ontvanger van de bestelling hoeft niet noodzakelijk de creditcardhouder te zijn;

3. De producten worden verzonden naar de ontvanger van de bestelling;

De creditcard wordt pas 4 dagen na de besteldatum gedebiteerd.

Voor betaling via bankoverschrijving gelden de volgende voorwaarden:

1. De bankoverschrijving dient binnen 1 (één) week na het plaatsen van de bestelling te zijn voltooid. Na deze periode wordt de bestelling geannuleerd;

2. Om de verwerking van uw bestelling te vereenvoudigen, vergeet u niet het betalingskenmerk in te vullen bij de bankoverschrijving.

3. Na het uitvoeren van de bankoverschrijving moet een kopie van het ontvangstbewijs per e-mail worden verzonden ( [email protected]) of vul het formulier op de contactpagina in met vermelding van het ordernummer.

4. Het online platform van Air Head Europe stuurt de bestelling naar het opgegeven adres zodra de betaling is bevestigd.

Paypal

PayPal is een van de eenvoudigste en snelste manieren om online te betalen. Via uw PayPal-account kunt u 24 uur per dag de historiek van uw online transacties raadplegen.

Order Annulering

Op verzoek van de klant

De klant kan het Air Head Europe Online Platform verzoeken zijn bestelling te annuleren, die wordt geaccepteerd zolang deze niet is verwerkt.

De klant moet een e-mail sturen naar [email protected] of het contactformulier op het Air Head Europe-platform invullen

U kunt ook contact opnemen met de verkoopafdeling, via het nummer +351 913 602 826, op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur.

In bovengenoemde gevallen dient u de volgende gegevens op te geven:

  • Bestel Registratie Nr.
  • E-mailadres online bestelling
  • Naam van de orderhouder
  • Belastingnummer van de orderhouder

Het Air Head Europe-platform behoudt zich het recht voor om bestellingen niet te verwerken wanneer het enige inconsistentie in de gepresenteerde persoonlijke gegevens verifieert of wangedrag van de kant van de klant constateert.

Herroepingsrecht. Tevreden of terugbetaald

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling al het ontvangen materiaal per aangetekend pakket opnieuw verzenden. Dit materiaal moet nieuw en volledig zijn (accessoires, handleidingen…), en de producten moeten in hun originele verpakking met hun ingevulde en ondertekende retourbon worden verzonden.

Het huidige recht van teruggave kan enkel aanvaard worden voor producten in originele en volledige staat (verpakking, accessoires, handleiding…) en in goede staat. Producten die incompleet, beschadigd of gebruikt zijn door de klant kunnen niet worden geaccepteerd. De vermelde gegevens zijn geldig vanaf de dag van ontvangst van de bestelling.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal het Online Platform van Air Head Europe al het mogelijke doen om de klant snel te vergoeden, waarbij er echter voor wordt gezorgd dat deze termijn afhangt van de technische evaluaties die op het materiaal zullen worden uitgevoerd, met een maximale duur van 15 dagen (gerekend bij aankomst bij Air Head Europe).

De klant zal worden terugbetaald via overschrijving in geval van betaling via overschrijving. In het geval van betaling met een creditcard, wordt de terugbetaling op de kaart zelf gedaan en kan deze worden geverifieerd op de volgende kaartrekening, of als de betaling wordt gedaan met een virtuele kaart (MBNET), wordt de terugbetaling rechtstreeks op het rekeningnummer van de klant gedaan. bankrekening. Na de technische evaluatie zal de terugbetaling binnen 20 dagen plaatsvinden..

Het Air Head Europe Online Platform zal elk product retourneren als de Klant de transportkosten nog niet heeft betaald; of wanneer de modaliteiten en tijden voorzien door de bevoegde wetgeving voor de mededeling van de herroepingsoefening niet werden gerespecteerd; of als het product niet in de originele verpakking is verpakt of niet vergezeld gaat van de accessoires, handleidingen en alle originele inhoud.

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant (het product reist onder verantwoordelijkheid van de klant).

Rechtszaken en aansprakelijkheid

Voor de beslechting van elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, is de rechtbank van de woonplaats van Air Head Europe Lda bevoegd.

Raadplegen

Air Head Europe Lda is niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-nakoming van contracten als gevolg van overmacht, verstoring, gehele of gedeeltelijke staking, postdiensten en transport- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Air Head Europe Lda is niet verantwoordelijk voor enige indirecte schade, verlies van exploitatie, verlies van voordeel, verlies van kansen, schade of vergoedingen die kunnen voortvloeien uit het kopen van een product dat op de site wordt gepresenteerd. Hoewel onze producten uitvoeringen hebben die compatibel zijn met professioneel gebruik, zijn ze niet bedoeld voor een professioneel publiek. Air Head Europe Lda zal zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen zien voor enige schade die voortvloeit uit professionele activiteiten..

Commentaar, kritiek, communicatie

Meningen die door gebruikers op het Air Head Europe Online Platform worden gepubliceerd, worden gecontroleerd en gemodereerd door het marketingteam. Telkens wanneer een verzonden tekst in strijd is met de wet en ethiek (beledigende reclame, lasterlijke doeleinden, beledigingen, opmerkingen uit hun verband, enz.), behoudt het online platform van Air Head Europe zich het recht voor om deze te weigeren of te wijzigen.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die de klant op onze site communiceert, is essentieel voor het verwerken van de bestelling, het opstellen van facturen en garantiecontracten, zonder welke de bestelling automatisch wordt geannuleerd. Door op onze Site te schrijven, verbindt de klant zich ertoe oprechte en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. Het doorgeven van valse informatie is in strijd met deze algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden die op onze Site staan.

Het Air Head Europe Online Platform is bevoegd om door klanten verstrekte en ingevoerde gegevens te communiceren en/of te verspreiden. Deze gegevens worden door de computer verwerkt.

De klant heeft het permanent recht op toegang tot en rectificatie van alle gegevens die op hem betrekking hebben. De klant kan te allen tijde bevestiging vragen van het bestaan van zijn persoonsgegevens van het Air Head Europe Online Platform en deze ook wijzigen. Promotionele e-mails (elektronische post) met nieuws, aanbiedingen, exclusieve deals, goede deals, enz. worden naar klanten verzonden. De klant kan op elk moment verzoeken om geen e-mails meer van ons te ontvangen door te klikken op het abonnement op de nieuwsbrief of op de link die hiervoor is gereserveerd en die is ingevoegd op de pagina van elke e-mail die het Online Platform van Air Head Europe zal verzenden.

Het Air Head Europe Online Platform is de enige houder van informatie over klanten. Alleen het Air Head Europe Online Platform en zijn contractuele partners kunnen informatie verzenden in het kader van nauwkeurige en tijdige promotieacties. Deze partners zijn speciaal door Air Head Europe uitgekozen en staan bekend om de kwaliteit van hun producten en diensten.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op het online platform van Air Head Europe (illustraties, teksten, titels, merken, afbeeldingen, video’s) is eigendom van Air Head Europe, haar medecontractanten of partners. De gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud via elke procedure en op elke drager is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Air Head Europe. Het Air Head Europe Online Platform kan geen toestemming geven voor het kopiëren, presenteren of verspreiden van inhoud waarvoor u geen intellectuele eigendomsrechten heeft. Elk frauduleus gebruik van door derden verkregen rechten vormt een misdrijf van namaak, zwaar bestraft door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Air Head Europe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor inbreuk door een gebruiker op rechten verkregen door derden en begaan door diens activiteiten op de website.

Garantie voor producten gekocht in Portugal

De klant kan contact opnemen met de verkoper en de fabrikant van het product om de garantie te claimen en af te dwingen.

De wet voorziet in een algemene garantieperiode van 2 jaar vanaf aankoop.

Air Head Europe Lda geeft 5 jaar garantie op uw toilet

Om uw recht uit te oefenen, vergeet dan niet om uw facturen, kwitanties en productgarantie minimaal 5 jaar te bewaren.

De klant heeft 2 maanden de tijd om het gebrek te melden vanaf het moment dat hij het ontdekt.

Consumentengeschillen

In het geval van een consumentengeschil kan de consument zich wenden tot het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr, of tot de volgende organen voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen:

Arbitragecentrum voor consumentenconflicten in Lissabon Geografisch gebied Contracten getekend in de metropoolregio van Lissabon: Lissabon, Alcochete, Almada, Amadora, Azambuja, Barreiro, Cascais, Lissabon, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra en Vila Franca de Xira. Contacten Postadres: Rua dos Douradores, 116, 2º – 1100-207 LISBOA Tel.: 218 807 030 E-mail: [email protected] / [email protected] Web: http://www.centroarbitragemlisboa.pt

Raadpleeg voor meer informatie het consumentenportaal op www.consumidor.pt Informatie over geschillenbeslechting op grond van artikel 14, lid 1 van de RCO (Online Dispute Resolution Regulation): De Europese Commissie geeft consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen op grond van artikel 14 , lid 1 van de RCO (Regeling Online Geschillenbeslechting) op een van haar platformen. Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als een website waar consumenten kunnen proberen een buitengerechtelijke oplossing te vinden met betrekking tot conflicten die voortvloeien uit online aankopen en servicecontracten..

Portugal AVG

Nationale Commissie voor gegevensbescherming – CNPD

St. R. Benedict, 148-3°

1200-821 Lissabon

Tel. +351 21 392 84 00 (Oproep naar Nationaal Vast Netwerk)

Fax +351 21 397 68 32 (Oproep naar Nationaal Mobiel Netwerk)

email: geral@cnpd.pt

Website: http://www.cnpd.pt/

Dagen
Uur
Minuten
Seconden

AIR HEAD EUROPE
zal aanwezig zijn bij

stockholm - Sweden | 7-10 &14-17 maart 2024

Bezoek ons ​​op stand B04:30

AIR HEAD EUROPE
Wij zijn in

Batavia harbor Lelystad - Netherlands

Bezoek ons op de KB82-showcase