Ondersteuning

Geschillenbeslechting van klanten

In het geval van een geschil kan de consument een beroep doen op een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting, bijvoorbeeld: Nationaal centrum voor informatie en arbitrage van consumentenconflicten, + 351 21 384 74 84 (oproep voor het Portugese nationale vaste netwerk), www.cniacc .pt..

Meer informatie op het consumentenportaal www.consumidor.pt